Om graviditeten & graviditetstest
Säkerheten hos preventilmedel för män och kvinnor

Vilka preventivmedel finns? Kondom eller...

Din erfarenhet!
Här kan du skriva om din erfarenhet av graviditetstest så andra läsare kan relatera och lära sig från din situation. Texten publiceras så snart vi godkänt den!
Klicka här

Säkerheten hos preventilmedel för män och kvinnor

Vilka preventivmedel finns?

Kondom eller sterilisering har varit de enda pålitliga preventivmedlen för män fram tills nu. Forskare har utfört studier på apor med en gel som förhindrar spermierna att komma ut, och därmed förhindra befruktning och graviditet. Läs mer om detta under rubriken Vasalgel.

För kvinnor finns många olika preventivmedel att välja på men endast kondom skyddar både mot graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar

Preventivmedel för män

1. Kondom

En kondom är ett preventivmedel som man trär på penis före samlaget. Kondomen förhindrar inte bara en graviditet utan också att könssjukdomar sprids. Kondomen består av ett mycket tunt gummi som består av latex. Kondomer kan man köpa i de flesta mataffärer, apotek och kiosker och finns i olika storlekar, former och färger. På ungdomsmottagningar brukar ungdomar få kondomer gratis upp till 26 år.

Säkerheten beror på användaren och kan därför variera mycket. Cirka 13% av de som använder kondom blir gravida varje år.

Kasta alltid använd kondom i soporna – inte i toaletten. Kondomer försämrar reningen i reningsverken.

2. Sterilisering

Säkerhet: Mer än 99%.

Vasektomi är ett annat ord för manlig sterilisering. En man som önskar bli steril för resten av sitt liv kan genom en enkel operation skära av sädesledarna. Spermierna kan då inte komma ut i sädesvätskan. Utan spermier i sädesvätskan kan ingen befruktning ske. Ingreppet görs snabbt med lokalbedövning och ett snitt läggs i övre delen av pungen, under penisroten, så att man kan komma åt klippa av sädesledarna. De sys ihop med ett stygn.

Även en enklare form av ingrepp kan göras genom titthålsmetod. En sterilisering påverkar inte sexlust, potens, utlösning eller hormonproduktion. Den enda skillnaden efter en sterilisering är att spermier saknas vid utlösningen. Till nackdelarna hör att steriliseringen är permanent, dyr och inte ger skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar.

3. Vasalgel

En helt ny produkt, vasalgel, kan komma att konkurrera ut kondomen. Det är en produkt endast för män och fungerar som en tillfällig sterilisering. En svampliknande gel sprutas in i sädesledarna och de täpps då till så att spermierna inte kan komma ut och blanda sig med sädesvätskan. Vätska och små molekyler kan passera men inte spermier. En enda injektion ska kunna göra en man steril upp till tio år. Om mannen ångrar sig och t ex vill försöka få barn så är tanken att man ska kunna spruta in ett annat medel in i sädesledarna som löser upp gelén.  Även ultraljud skulle kunna lösa upp gelén och forskning pågår.

I experiment med kaniner har man nått lyckade resultat av vasalgel och har dessutom lyckats lösa upp gelen med en bakpulverlösning. Efter ca 6 månader är spermiefunktionen helt normal igen.

Forskning på 16 vuxna apor som fått vasalgelé har visat att medlet fungerar till 100%. Det sker ingen påverkan på utsöndring och tillverkning av hormoner och spermier. Spermierna återupptas av kroppen och har endast i undantagsfall orsakat en knöl av sperma som samlats i sädesledaren. Att resusapor används i forskningen beror på att de ha mycket gemensamt med hur människan fungerar.

Efter lyckade försök på kaniner och resusapor så är forskarna nu klara för den första kliniska prövningen på människa under 2018.

Preventivmedel för kvinnor

Hormonerna gulkroppshormon och östrogen förekommer naturligt och påverkar ägglossning och graviditet hos en kvinna. För att försvåra graviditet med preventivmedel används just dessa två hormoner, ibland tillverkade syntetiskt, i de flesta preventivmedel för kvinnor.

Om du får läkemedel över som innehåller hormoner – lämna då in dessa till apoteket. Spola aldrig ner mediciner i avloppet eftersom läkemedelsresterna skadar djur och växter i våra vattendrag.

1. P-piller, p-plåster och p-ring

Säkerhet vid korrekt handhavande: 99%.

P-piller är en tablett som består av två olika hormoner som tas regelbundet, samma tid varje dag. Hormonerna i p-piller är östrogen och gestagen och kallas ibland för kombinerade p-piller. Även p-plåster och p-ring innehåller dessa hormoner och måste användas regelbundet och korrekt för att fungera effektivt. Hormonerna påverkar både att någon ägglossning inte sker och att sekretet i livmoderhalsen blir tjockt och segt så att spermier har svårt för att ta sig in i livmodern. Slemhinnan i livmodern blir också tunn så att ett befruktat ägg inte kan fästa på livmoderväggen.

P-piller ska tas 21 eller 24 dagar i sträck för att därefter göra ett uppehåll. P-plåster under tre veckor och därefter en veckas uppehåll. Den p-ring som förs in i slidan används också i tre veckor med en veckas uppehåll. Under uppehållet får man en menstruationsliknande blödning.

Fördelen med kombinerade hormonella preventivmedel som p-piller, p-plåster och p-ring är att det är mycket effektiva om det används på rätt sätt och är enkla att använda. Forskningen visar också att långvarig användning minskar risken för att utveckla cancer i äggstockar och livmoder. Menstruationsblödningarna minskar eller försvinner helt vilket gör att många slipper blodbrist.

Till nackdelarna hör att sexlusten kan försämras, migrän kan förvärras och en del kan uppleva humörsvängningar. P-piller ska man inte äta om man ammar. Forskning har visat viss risk för blodpropp, främst gäller det överviktiga, rökare och personer med högt blodtryck eller anlag för blodpropp.

Tänk på miljön! P-plåster och p-ring innehåller stora mängder läkemedel, även efter avslutad användning. Kasta plåster och ring i soporna – inte i toaletten. Läkemedelsrester som kommer ut i våra vatten kan orsaka stor skada för alla organismer i våra vattendrag.

2. Minipiller

Säkerhet: 95-99%.

Minipillret innehåller endast gestagen, vilket är ett syntetiskt hormon som liknar progesteron. Pillret måste tas regelbundet, samma tid varje dag, för att ha önskad effekt.

Fördelar med minipillren är att man inte funnit några ökade risker för blodpropp, viktökning eller bröstcancer. Det kan också användas under en period då man ammar utan att det påverkar barnet.

Nackdelar med minipillret är att det är det minst säkra av de preventivmedel som erbjuds kvinnor. Biverkningar som kan uppstå är oregelbundna blödningar, humörsvängningar och akne. Om man använder andra läkemedel så bör läkare bedöma om effekten av minipiller kan påverkas av dessa.

3. Spiral

Säkerhet: 98-99%.

En spiral är ett preventivmedel som förs in i livmodern. Det finns två typer av spiraler: kopparspiral och hormonspiral. Spiral kan användas upp till fem år i sträck och är därför ett långtidsverkande preventivmedel. En barnmorska sätter enkelt in och tar ut spiralen. Det är viktigt att den placeras korrekt i annat fall kan den skada livmoderväggen och orsaka smärta.

Kopparspiralen avger kopparjoner som gör att spermierna dör. Ägglossning och hormonproduktion påverkas inte men menstruationen kan bli rikligare än före insättandet av spiral. Önskar man bli gravid tar man enkelt bort spiralen.

Hormonspiralen innehåller ett gulkroppshormon, gestagen, som utsöndras i livmodern. Sekretet i livmoderhalsen blir ogenomtränglig för spermier, ägglossningen kan utebli helt och hinnan i livmodern förändras så att inget befruktat ägg kan fästa på livmoderväggen.

4. P-stav

Säkerheten är mycket hög: ca 99,95%.

En preventivstav är ett implantat som opereras in under huden och utsöndrar ett hormon, progestin, som förhindrar graviditet. Det är samma hormon som används i minipiller och som hämmar ägglossning, sekretet i livmoderhalsen ogenomträngligt för spermier och slemhinnan i livmodern blir förändrad så att ett befruktat ägg inte fäster på livmoderväggen.

Staven är i storlek som en tändsticka, tillverkad av plast, och opereras in på undersidan av överarmen av barnmorska eller gynekolog. P-stav ger skydd i 3-5 år därefter måste den bytas ut.

Fördelarna med P-stav är att den inte innehåller östrogen, skyddar mot graviditet under lång tid och är lämplig för personer som är känsliga för hormontillförsel. Effekten försvinner direkt när p-staven tas bort.

Vissa biverkningar kan förekomma: huvudvärk, illamående, akne, smärtsammare menstruationer, nedstämdhet mm

5. P-spruta

Säkerhet: 96-98%.
Var tredje månad tas en spruta som innehåller ett gestagent hormon som förhindrar graviditet.

Fördelen med p-spruta är att den inte innehåller östrogen, som kan bidra till blodpropp, och kan användas under perioder av amning eftersom det är så små mängder som överförs till modersmjölken.

Nackdelar med p-spruta är att blödningarna kan bli oregelbundna. Man kan också få biverkningar som t ex viktökning, minskad sexuell lust och påverka humöret. Effekten kan sitta i från några månader upp till ett år efter att behandlingen avslutats vilket försvårar möjligheten att bli gravid. Långvarigt bruk kan också innebära ökad risk för benskörhet.

6. Pessar

Säkerhet med endast pessar är 85-95%. Säkerheten ökar om pessaret kombineras med spermiedödande medel.

Pessar ser ut som en gummikupa som man ska täcka över livmodertappen. När den förts in i slidan och satts på plats förhindrar den att spermier kan ta sig i in i livmodern. Pessaret ska sitta kvar minst sex timmar efter samlaget. För att öka säkerheten bör man kombinera pessar med ett spermiedödande medel.

7. Akutpreventivmedel

Det finns två olika typer av p-piller som kan tas efter enstaka oskyddat samlag för att minska risken för graviditet. De förhindrar mellan 50-85% av de graviditeter som annars skulle ha uppstått. Ett akutpiller som finns receptfritt på apoteket innehåller levonorgestrel och kan tas upp till 3 dagar efter samlaget. Ett annat akutpiller som kan tas upp till 5 dagar efter samlaget innehåller hormonet ulipristalacetat. Detta medel är receptbelagt.

Kopparspiral är också ett preventivmedel som kan användas akut.

8. Kondom

En kondom av latex som träs över penis före samlag är det enda preventivmedlet som skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Effektiviteten som preventivmedel beror på hur kondomen används och om den håller. Det är viktigt att kondomen är på under hela samlaget och kondomen inte glider av efter samlaget när erektionen försvinner. På grund av att en kondom kan lossna, gå sönder och handskas på felaktigt sätt så är kondomen visserligen ett bra preventivmedel men det minst säkra av de preventivmedel vi beskriver för att undvika graviditet.

9. Sterilisering

Sterilisering innebär att äggledaren blockeras så att ett ägg inte kan passera. Ingreppet innebär att ingen befruktning kan ske. Kvinnlig sterilisering kan göras på olika sätt. Antingen klipps äggledaren av eller så kan äggledaren täppas till. Ingreppet görs under lokalbedövning och ger inga biverkningar. Sexlust och hormonproduktion förändras inte. Till nackdelarna hör att steriliseringen är permanent, dyr och ger inte skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Om en kvinna ångrar sig och skulle vilja ha barn kan hon sy ihop äggledarna igen eller genomgå provrörsbefruktning.

Publicerad: 27.06.2017
Uppdaterad: 27.06.2017
Skribent: Elisabeth Johansson
Källa: Basic and clinical andrology, 1177.se, Apoteket.se, Medibas.se, Läkemedelsverket
Kommentera
Säkerheten hos preventilmedel för män och kvinnor

Vilka preventivmedel finns? Kondom eller sterilisering har varit de enda pålitliga preventivmedlen för män fram tills nu. Forskare har utfört...